I samband med en artikel i tidningen Etanchéité Info n ° 50 med temat etiketter och certifieringar i konstruktion presenterade dani alu ett urval av tre ITE-lösningar för plana tak.

 

Sherpal vägt

 

Vägt stödsystem för teknisk utrustning

 

 • Placera utan perforering av tätningen
 • Ingen termisk bro
 • Utrustning utom räckhåll för stående vatten
 • Vibration dämpad
 • Överensstämmer med DTU 43.1

 

Sherpal

 

Aluminiumstödsystem för teknisk utrustning

 

 • För utrustning av typ VMC, CTA, ...
 • Mekanisk fastsättning på betongplatta genom vattentätning
 • Överensstämmer med Eurocodes 0 och 1
 • Överensstämmer med DTU 43.1 och 20.12

 

Couvernet

 

Aluminium taksystem för isolerade acroteria

 

 • Optimal minskning av värmebroen
 • Integrerad sluttning för regnvatten
 • Ingen skärning av isoleringen
 • Unik mekanisk fixering genom stöd
 • Anpassad tillverkning