Fördelar med Couvernet®

 • Skyddar takkrön (akroterier) från vatteninträngning
 • Skyddar fasaden från rännilar och smuts
 • Systemet har fri indelning
 • Dimensionerat enligt eurokod

Systempresentation

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets
Couvernet är ett beklädnadsystem i aluminium för takkrön/akroterier.

Väggskiss med Couvernet


Bärande vägg (1), isolering (2), tätskikt/fasad mot tak/terrass (3) och yttervägg (4). 
couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Couvernet är kompatibel med vår skyddsräcke för platta tak; Barrial®

Couvernet med fäste-Z passar utmärkt med Barrial.
couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture

Olika modeller

 

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Upp till 3000 mm


 • Couvernet symétrique 
 • Couvernet asymétrique 
 • Couvernet avec pente

Två typer av kanter på Couvernet.

Rundade kanter


Ger ett extra tilltalande utseende och lättare att fästa clips samt en bättre vattenavrinning.

Raka kanter


Alla modeller kan fås med raka kanter.
couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

 

Olika fästen

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Automatfästet

 

Standardfästet

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Fäste för isolering (ITE). Med platta eller konsol.


Fäste med räfflat utseende

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Couvernet® med automatfäste

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

 

 


 

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Montageschema med automatfäste 


Exempel på montage


Couvernet med automatfäste och rundade hörn med asymmetrisk beklädnad.  
couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

 

Couvernet® standardfäste

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

 

 

 


couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Montageschema med standardfäste

 

Exemple på montage med standardfäste

Couvernet med standardfäste och rundade hörn med asymmetrisk beklädnad.
couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Couvernet® isolering

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Couvernet ger ett utomordentligt skydd vid tjocka väggar och erbjuder upp till 600mm breda beklädnader.

Två typer av fästen.
 • Konsol
 • Fästplatta

Max bred på takkrönet är 600 mm.

 


Exempel på montage med konsol vid isolering

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

 


couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

 


Exempel på montage med platta vid isolering

 
couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

 


couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Couvernet® med räfflat fäste

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

 


Montageschema med räfflat fäste

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Tillbehör

couvernet-couvertine-aluminium-protection-infiltration-etanche-toiture-coiffe-facades-couvertines-acrotere-murets

Tillbehör till Couvernet®

Alla tillbehör prefabriceras i vår fabrik och sätts enkelt ihop på arbetsplatsen.

 1. Fasetterad båge
 2. Rundad båge
 3. T-stycke 
 4. Hörn-stycke
 5. Lutande stycke
 6. Ändstycke