Fördelarna med Barrial® fix

 • Ett system som alltid passar!
 • Tillverkarcertifiering enligt DIN EN 1090-1

Presentation av Barrial® fix

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Aluminiumskyddsräcke för platta tak och industriellt bruk


Skyddsräcket är ett kollektivt och permanent skyddssystem mot fall från hög höjd, som uppfyller alla lagstadgade krav (NF EN ISO 14122-3, NF E 85-015 och NF EN 13374 klass A)

Kompatibel med Accrofil nätsystemet. Ett system testat och godkänt. Tusentals referenser i Frankrike och utomlands.
Det är en laglig skyldighet från fastighetsägaren att skydda sig mot olyckor i byggnader 2003:778, AFS 1081:14, AFS 1999:3, BBR 2011-6.


Fördelarna med Barrial®

 • Levereras med monteringsplan
 • Många valmöjligheter för olika typer av infästningar på varianter av tak/krön/fasader
 • Överensstämmer med DTU 43.1 och 20.12
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Ett modulärt system som anpassar sig till alla situationer

Systemet är väldigt uppskattat att montera då det är enkelt, har många justermöjligheter och ger alltid ett bra slutresultat.

De olika modellerna av fast räcke (rakt, vinklat, böjt eller vikbart upprätt) ingår alla i ett enda system.
Kombinationen av de olika fästmetoderna (krön, fasad, plåt, stål) gör det möjligt att anpassa sig till de mest komplexa platserna. Avslutningen (naturaluminium eller lackerad RAL; Danilac) Barrial anpassar sig till dina byggnaders estetik.

Om du vill ha ett självbärande system, upptäck våra Barrial självbärande skyddsräcken.

Kompatibel med ett aluminiumtäckt system Covernet®


Barrial är tillgänglig för montering på Z-skogen i Couvernet-serien. Räckvidd av hemligt passande för skydd mot infiltration av alla typer av väggar, förseglad eller ej.
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Övertygande service


Omfattande, kompetent stöd från planering till verkställande – dani alu stödjer dig i projektets alla stadier:

 • Säkerhetsteknisk analys
 • Förklaring av tekniska detaljer
 • Förslag på passande lösningar
 • Arbetsplatsbesök
 • Leverans enligt måtten med monteringsschema
 • Tekniskt stöd vid montering
 • Projektstöd

 

Element av systemet

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Stolpe rak

Kan användas med alla hylsor till räckena Barrial fix och Barrial fristående.

Stolpe rundad eller vinklad


Med rundade (radie 1000 mm) eller vinklade (15°, 30°, 45° eller andra på begäran) stolpar kan systemet diskret anpassas till byggnadens arkitektur och fasadens utseende.  Vinkeln inåt ger ett extra säkerhetsavstånd till takkanten.

Stolpe hopfällbar


Om det av tekniska eller estetiska skäl inte är möjligt att använda ett permanent synligt skyddsräcke är den hopfällbara modellen ett bra alternativ.
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Räckesprofiler och tillbehör


Handledare, mellanräcke och fotlist är diskreta och likadana med olika dimensioner. Oberoende av byggnadens konstruktion pekar dessa alltid inåt mot takterrassen. Alla tillbehör kan monteras på ett enkelt och tidssparande sätt med den medföljande insexnyckeln. Skarvkopplingar, hörnkopplingar och väggfästen med inbyggda fjädrar ger säker fixering. Räckesproflerna har en standardlängd på 3000 mm; standarddiameter 35 mm (eller 45 mm som tillval).

Spännhållaren har utformats för att förenkla installationen av Barrial-systemet och möjliggör enkel justering av höjden på hällen efter installation om det behövs.

Praktiskt klämfäste


 • Snabb montering tack vare klämfästen som förmonterats på fabriken
 • Ingen repning av proflen vid montering
 • Lätt att rikta upp utan isärtagning
 • Lätt att öppna och stänga med ett verktyg
 • Olika bredd på handräcket (diameter 35 eller 45 mm)
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Tillbehören

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Accrofil®


Barrial med säkerhetsnät

Accrofil är ett system för säkerhetsnät/kedjor speciellt utformat för Barrial permanenta skyddsräcken. De Barrial skyddsräcke som är utrustad med Accrofil gör det möjligt att täcka in följande områden.
 • Den kollektiva och permanenta säkerheten för otillgängliga eller tekniska takterrasser.
 • Skyddar mot nedfallande föremål från hög höjd under pågående arbeten
 • Överensstämmelse med kraven i den nya standarden (NF P 93-355)

Med "krokar" Accrofil fungerar nätet som en tillfällig fyllning av de tomma utrymmena mellan skyddsräckens räcken under hela arbetstidens varaktighet, förhindrar föremåls fall och förstärker säkerheten hos personer på taket. Accrofil är indikerad för barriella konfigurationer med raka, böjda eller vinklade stolpar.

Barrial® Grind


Barrial-grinden kan köpas som tillbehör för tillträde till taket. Komponenten kan användas för räckesmodeller med raka, vinklade eller rundade stöd. Grindöppningen är 800 mm bred på standardmodellen. Grinden kan erhållas med en bredd på mellan 500 och 1000 mm på begäran. Grinden öppnas mot takets insida.

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Monteringsområde takmurens insida och fasad

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Hylsa A60


Hylsa A kan fästas på båda takmurens insida och på fasaden. Den utgör det enklaste och billigaste fästet om de tekniska förutsättningarna för montering uppfylls (om takmuren är tillräckligt hög). I kombination med en murtäckning av typ Couvernet utgör systemet en särskilt estetisk lösning.

Den är kompatibel med följande stolpar:
 • Rak
 • Radie
 • Vinklad 15 ° / 30 °

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Hylsa A60e


Tack vare sin skåra är denna hylsa idealisk i kombination med en murtäckning av aluminium typ Couvernet på låga takmurar

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Hylsa  A5


En smal hylsa för montering utan murtäckning.


Exempel på användande främre fästning med sko A60e


Vid små väggar kan hylsa A60 också förses med en urtagning. Med hylsa A60e (med urtagning) är det inre locket på Couvernet 40 mm, oavsett vilken typ av stöd.
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Monteringsområde takmurens ovansida och taket

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Hylsa Z


Den tekniskt perfekta systemlösningen i kombination med en murtäckning av aluminium typ Couvernet. Idealisk för låga takmurar.

Takmurens bredd min: 120 mm
Takmurens höjd min: 120 mm Lutning max: 5°

Hylsa  M


Med två fästpunkter på längden är denna hylsa lämplig för smala takmurar.
Takmurens bredd min: 120 mm
Takmurens höjd min: 150 mm
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Exempel på användning

Fixering på takkrön med hylsa Z

Monteringsområde taket

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Hylsa D


Denna hylsa har diverse tillbehör och är en säker lösning för installation av Barrial-räcken på byggnader med olika tätningsmaterial och tätningstjocklekar. Tätningsmanschetten av aluminium har en uppspänningsfläns, som har en grundering och som integreras i bitumentätningen.

Tätningsmanschett

Tätningsmanschett 150

Den placeras ovanför värmeisoleringen och integreras i tätningskomplexet.

Tätningsmanschett 200 och 250

För takpåbyggnader med beläggning av grus eller plattor.
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Exempel på användning

Fixering på plåt med hylsa D

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Monteringsområde metalltak

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Barrial® skyddsräcke, hylsa BA


Var sig det gäller veckade tak, tak med stående eller flänsade kanter eller plana tak med metalltätningsskal - vi har lösningar för många olika takmodeller. Vi har utvecklat metalltaksystem som gör att vi har en passande teknisk monteringsmetod för kollektivt fallskydd på alla tak

Fixering


Basräckena monteras på takskalet via skenkrokar och tvärgående skenor och fxeras med systemets fästdon.

Tillbehör


Täckkåpa


En täckkåpa som passar precis placeras som övre avslutning av tätningsmanschetten på tätningsmanschettens skaft. Täckkåpans kontaktring förses med tätningsmassa (UV-tålig).

Tätningsmanschett 150

Tätningsmanschetten 150 placeras ovanför värmeisoleringen och integreras i tätningskomplexet. Den är lämplig för tätningar av bitumen.

Fotlist

Om takmuren är lägre än 150 mm resp. 100 mm måste en fotlist installeras enligt motsvarande standarder. Fotlist-proflsystemet med sina fästkomponenter och anslutningsstycken kan användas universellt och är lätt att montera.
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Exempel på användning

Fixering på stålbricka med hylsa BA

Avståndskonsoler till isolerade takmurar

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Systemöversikt

Hylsorna Zd, Zc och Ac kan användas för montering av räckessystem på värmeisolerade takmurskanter. Med hjälp av de höjd- och djupjusterbara avståndskonsolerna kan man montera systemet på isoleringsmaterial av olika tjocklek.
Murtäckningen av typ Couvernet bildar ett perfekt övre lager.

Hylsa Zd


Hylsan Zd har en massiv och stabil förlängningsskena som gör den lämplig för användning på takmurar med isolering på insidan (låglutande tak). Isoleringsmaterialets tjocklek får inte överstiga 200 mm. Förlängningsskenan tillverkas i fabriken enligt byggplatsens anvisningar.
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Hylsa Zc

Hylsan Zc är perfekt för installation i tätningslagrens skiktpaket. Avståndskonsolernas kan justeras på höjden mellan 60 och 150 mm och på djupet upp till 200 mm. Systemet består av avståndskonsoler, plåtmanschetter (förbehandlade) till tätningsskenor av bitumen, samt av hylsa Zc. Murtäckningen av typ Couvernet bildar ett perfekt övre lager.


Amplitud av användning


Barrisäkerhetsreleverket är ett kollektivt och permanent skyddssystem mot fall i höjden på takterrasser, som uppfyller alla lagstadgade krav (NF EN ISO 14122-3, NF E 85-015 och NF EN 13374 klass A)

Kompatibel med Accrofil nätsystemet.


  Isolerande tjocklek Isolerande tjocklek

Zd

upp till 200 mm obegränsad

Zc

upp till 200 mm 60 till 150 mm
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Barrial® hopfällbart

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible
Om ingen synligt räcke kan monteras på grund av tekniska eller konstruktionstekniska begränsningar kan dessa system användas som kompromisser mellan arkitekturen och bestämmelserna för säkerhet på arbetsplatsen.

En hopfällbar variant av de flesta Barrial-serier kan erhållas. Hylsorna, stöden och räckesproflerna tillverkas i fabriken och kan sedan fällas ned i separata segment mot takytan utan problem.

Varje enskild modul består av minst två stöd. De enskilda modulernas längd (max. 3000 mm ) syns tydligt på monteringsritningarna. De hopfällbara modulerna kan kopplas ihop med varandra med hjälp av skarvkopplingar, som placeras inne i räckesproflerna.

Tillbehör

Fällbar


Den är utrustad med ett glidande inre korsstycke.

Fällningsbalkarna levereras i längder enligt de moduler som anges i planen för layout.

Standardlängd 3000 mm
Andra dimensioner på förfrågan.
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Hylsa Ar

Det möjliggör montering av upprätt med 60 mm i förhållande till väggen. Den kan också användas på framsidan. Den är kompatibel med användning av en täckplatta av aluminium av Couvernet-typen.

Den är kompatibel med endast rakt stolpe.

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Hylsa Aer

När det gäller låga väggar med kan A60er fixa sig genom att glida under det dolda utrymmet tack vare dess urtagning.

Den är kompatibel med rak stolpe.

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Hylsa A5r


A5r-hovet är en bra lösning när det finns plats och ingen kröntäckning tillkommer.

Den är kompatibel med rak stolpe endast.

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Hylsa Zr


Zr gör det möjligt att tillgodose flertalet av fallen med takterrassen, där höjderna hos krönen i allmänhet är otillräckliga för att kunna fixeras på insidan.

Det möjliggör en fastsättning på toppen av krönet, vilket därigenom undviker att gå igenom tätskiktet.

Minsta bredd av betongstöd: 120 mm.
Maximal stödhöjd: 5 °.


Vid andra varianter, kontakta oss!

Zr är kompatibel med användningen av en aluminiumsöverdrag av Couvernet-typen med upphöjda konsoler.

Den är kompatibel med rak stolpe endast.

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible

Hylsa Dr

När krönet inte har någon möjlighet för infästning, kan Dr fixeras på taket med upp till 150mm isolering. De olika fotmanschetterna möjliggör tätning av tätskiktet med den senaste tekniken.


Hylsa Mr

Mr täcker normalt de flesta fallen på takterrassen, där höjden på takkrönet i allmänhet är otillräckliga för att passa  på insidan.
Det möjliggör en fastsättning på toppen av krönet, vilket därigenom undviker en borrning av tätningen vid läsningsnivån.

Minsta bredd av betongstöd: 120 mm.
Maximal stödhöjd: 5 °.


Vid väggar med mindre dimensioner eller med brantare backar, kontakta oss.
barrial-fixation-mecanique-systeme-gardecorps-aluminium-toiture-terrasse-securite-cloture-chute-lisse-portillon-ferronnerie-autoporte-separation-plinthe-balustrade-ancrage-rampant-sabot-potelet-autoportant-acrotere-lanterneau-etancheur-rembarde-protection-montant-barricade-gardefou-cordage-accrofil-corridor-gardetoit-inaccessible