Fördelarna med Barrial® självbärande premium

 • Höjdjustering på upp till 300 mm
 • Hopfällbar modell
 • Kan användas även utan takkant
 • Isolerande
 • Utan köldbryggor
 • Ingen ljudöverföring
 • Inga ansvarsrättsliga problem
 • Snabb montering tack vare prefabricering
 • Funktionell desig

Systemöversikt

barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage
Barrial självbärande premium är ett höjdjusterbar säkerhetsbarriär av aluminium för platta tak utan tillträde för allmänheten. Det möjliggör justering av räcken parallellt med acroteraren. Hela systemet, inklusive motvikter, garanteras i 10 år.
Det utgör ett system för kollektivt och permanent skydd mot fall i höjd som uppfyller alla regleringshinder. Finns i grovt aluminium eller RAL-lackerade ytor.

De viktigaste fördelarna med produkten


 • Höjdjustering på upp till 300 mm
 • Hopfällbar modell
 • Kan användas även utan takkant
 • Isolerande
 • Utan köldbryggor
 • Ingen ljudöverföring
 • Inga ansvarsrättsliga problem
 • Snabb montering tack vare prefabricering
 • Funktionell desig

Barrial garanti

Vi lämnar 10 års garanti för ett säkert och pålitligt val. Våra produkter är testade enlig kraven och har lång erfarenhet som ett mycket bra val på marknaden.
barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

Kontrollerad och certiferad


Barrial självbärande sidoskyddssystem, har genomgått statisk testning enligt den europeiska standarderna DDIN EN ISO 14122-3 och DIN EN 13374 och certiferats i Klass A.

Videopresentation av Barrial®

Här är en video presentation av produkten och alla möjligheter som erbjuds av Barrial-sortimentet.
barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

Delar av systemet

barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage
Barriärstället består av en räcke (parallell med höjden), en stigbrygga, en stolpe (bör, armbåge eller krökt), en mellanliggande skena, en plint (om nödvändigt), en monteringshylsa, skena, en Barrilest motvikt.

Praktiska tillbehör.


Innovation

Kopplingsdetaljer såsom skarvkopplingar, hörnkopplingar och väggfästen med expansionsmekanism
Snabb montering utan borrning eller nitning
barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

Praktiskt klämfäste


 • Snabb montering tack vare klämfästen som förmonterats på fabriken
 • Ingen repning av proflen vid monteringen
 • Lätt att rikta upp utan isärtagning
 • Lätt att öppna och stänga med ett verktyg
 • Olika ledstångsstorlekar möjliga

Flexibelt val av stolpar


Hörnkoppling med varierbar vinkel. Inåtlutningen säkerställer ett extra säkerhetsavstånd till takets kant.
barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

Multikoppling med funktion för nivåutjämning:


 • Justering av höjdskillnader mellan 0 och 300 mm kan ske (större hylsor fnns på förfrågan.
 • Varierbar placering på basräcket ger maximal stabilitet.
 • Styrskena för enkel montering av baslisten med hjälp av snabbkopplingar.

Motvikter


Normal motvikt är 25kg. Barrial kan dock implementeras med två motviketer om vardera 12,5 kg. Alla motvikter är utformade för att bevara vattentätningsmembranet.

Motvikt 12,5kg


 • Motvikter av 100 % återvunnen PVC med 10 års garanti
 • CO2-neutral och 100 % återvinnbar (med garanterat återtagningssystem)
 • Borr-, skruv-, fräs- och skärbar
 • UV- och väderbeständig
 • Materialet förenligt med alla marknadsförda tätningssystem
 • Grepphandtag för trygg transport och bekväm hantering
 • Utrymmessnål och staplingsbar
 • Flexibel placering och lastfördelning 12,5-kilos steg
 • Vikten fästs på motliggarskenan med en självborrande skruv
barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

Bacdal

Container tillverkad av polymer (Polypropylen-sampolymer), som kan ta emot en kommersiell betongplatta på minst 25 kg (medföljer ej), vilket säkerställer funktionen.

Perfekt för kontinuerlig perimetermarkering eller japanska steg på vegeterade takterrasser.

Lösningen anpassad till varje situation på takterrassen

barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

Hopfällbar modell :

Specialfoten kompletterar fällmekanismen genom att möjliggöra nivåutjämning av barriärstödet i fästhylsan.

Barrial® vid krön/attikor lägre än 150 mm :


När takkantskrön saknas eller är extremt låg under 150 mm erfordras en fotlist.
barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage

Barrial® med fotlist när krön/attika saknas.


Den självbärande varianten kan i specialfall också användas när krön saknas.

Barrial® – mångsidigt användbart barriärsystem


Barrial Ljuskupolräcke : Standardstängsel för ljuskupoler med takfönsterfunktion.
barrial-autoporte-systeme-gardecorps-leste-aluminium-toiture-terrasse-securite-chutes-contrainte-rabattable-contrepoids-mains-courantes-innaccessible-securisation-montants-assemblage